Επικοινωνία. Aγαπημένο. Bookmark and Share     Online zdoupers
Αρχή » Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1. Το zdoup.com είναι ένα site το οποίο παρέχει στους χρήστες - μελή του πρόσβαση σε μία ευρεία συλλογή δωρεάν ηλεκτρονικών παιχνιδιών
εχνολογίας flash.
Το περιεχόμενο του παρέχεται δωρεάν και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στους επισκέπτες - μέλη του.
2. Με το παρόν λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε ότι οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που ακολουθούν
παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του zdoup.com και να μην επισκέπτεστε τον παρόντα δικτυακό τόπο (site). Οι κάτωθη
όροι χρήσης ενδέχεται να ενημερωθούν και να τροποποιηθούν κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους
Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές.

3. Το zdoup.com είναι ο μοναδικός αποδέκτης των πληροφοριών που συλλέγονται σε διάφορα σημεία του site zdoup.com , και σε καμία
περίπτωση δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους , εταιρίες ή άλλο ενδιαφερόμενο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις
αρμόδιες αρχές και μόνο.

4. Οι εκδότες του zdoup.com θεωρούν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων πολύ σημαντική. Γι' αυτό το λόγο το zdoup.com, διατηρεί και
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών-μελών με σκοπό την λειτουργία του site και την επικοινωνία με τους χρήστες-μέλη. Το
site είναι σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών-μελών.

5. Οι χρήστες zdoup.com κάνοντας δωρεάν χρήση των υπηρεσιών του, βεβαιώνουν ότι δεν θα φέρουν καμία προσπάθεια η οποία θα είναι
βλαβερή προς τον δικτυακό τόπο zdoup.com.
Επίσης, βεβαιώνουν ότι δεν θα φέρουν καμία προσπάθεια νομική ή άλλη εναντίων των εκδοτών του zdoup.com.

6. Οι εκδότες του zdoup.com δεσμεύονται πως δεν πρόκειται να εκμεταλλευτούν τα προσωπικά στοιχεία, καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση
των χρηστών-μελών κατά την επικοινωνία τους με τους εκδότες, για κανένα άλλο σκοπό ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους ή εταιρίες.

7. Στο zdoup.com εμφανίζονται διαφημίσεις τρίτων, οι οποίες παρέχονται από τη Google.
H Google προβάλει τις διαφημίσεις στο zdoup.com με βάση την επισκεψιμότητα των χρηστών-μελών προς το site ή άλλες τοποθεσίες στο
Internet. Αυτές τις διαφημίσεις προβάλλει η Google στο zdoup.com χρησιμοποιώντας Cookie. Τα Cookies είναι πληροφορίες που επιτρέπουν
στη Google να προσαρμόσει τις διαφημίσεις στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών-μελών του site. Οι πληροφορίες αυτές
μπαίνουν αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ενός χρήστη-μέλος όταν βρίσκεται συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.

8. Αν κάποιος χρήστης-μέλος επιθυμεί να διαγράψει κάποιο Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, μπορεί μέσω των Internet
Browsers. Ο χρήστης-μέλος μπορεί να κάνει "block" σε όλα τα Cookies ή να λαμβάνει μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα Cookie. Για
περισσότερες πληροφορίες για τις λειτουργίες αυτές ο χρήστης-μέλος πρέπει να ανατρέξει στις οδηγίες του Browser του.

9. Η χρήση του DART cookie από τη Google, επιτρέπει να προβάλει διαφημίσεις στους χρήστες-μέλη βάση των επισκέψεων τους στο zdoup.com
και σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες-μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην
πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.

10. Οι εκδότες του zdoup.com δεν φέρουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία χρηστών-μελών με τους διαφημιζόμενους σε αυτό και για την
οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή
διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@zdoup.com.

11. Οι εκδότες του zdoup.com δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των sites που διαφημίζονται στη σελίδα τους. Η πλοήγηση στους
χώρους διαφημίσεων του zdoup.com δεν είναι υποχρεωτική ούτε προαπαιτούμενη από τους χρήστες-μέλη του. Η ύπαρξη παραπομπών
διαφημιζομένων ιστοτόπων έχει μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των χρηστών-μελών και την κάλυψη του οικονομικού κόστους φιλοξενίας
και λειτουργίας του zdoup.com.

12. Οι εκδότες του zdoup.com συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που να μπορεί να
παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους.

13. Το zdoup.com απεκδύεται οποιασδήποτε εγγύησης είτε γραπτής είτε εννοούμενης.
Το zdoup.com δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτού θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα, ότι
θα είναι σε συνεχή λειτουργία, ή ότι πιθανά προβλήματα θα διορθώνονται ή ότι οποιοδήποτε τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου δεν μπορεί να
περιέχει επικίνδυνο περιεχόμενο.
Οι χρήστες-μέλη είναι υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό (hardware) αλλά και το λογισμικό (software) που είναι απαραίτητο για την πρόσβαση
στον εν λόγω Διαδικτυακό Τόπο.
Αν ο Διαδικτυακός Τόπος προκαλέσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη στον εξοπλισμό ή λογισμικό του χρήστη-μέλος, το zdoup.com δε
φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται σε αποζημίωση του χρήστη-μέλους.

14. Το zdoup.com δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι:
α. Οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.
β. Οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.
γ. Τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από την χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
δ. Η ποιότητα Υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αποκτάτε μέσω των Υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.
ε. Τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται και ότι
στ. Το zdoup.com δεν εγγυάται το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται
στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά

15. Το zdoup.com προσπαθεί να προστατέψει τους ανήλικους χρήστες-μέλη, δηλαδή αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους
μέχρι το 18ο έτος, κατά την επίσκεψή τους στης σελίδες του. Οι γονείς-κηδεμόνες που επιθυμούν να επιτρέψουν στα παιδιά τους την
πρόσβαση στις υπηρεσίες του zdoup.com, θα πρέπει να τα επιβλέπουν. Επομένως είναι τον γονέων-κηδεμόνων η ευθύνη αν ορισμένες
υπηρεσίες ή περιεχόμενο είναι κατάλληλο για το παιδί σας.
Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες, χωρίς τη γονική συναίνεση, επισκεφτούν τον δικτυακό τόπο zdoup.com και τις σελίδες του, το
zdoup.com δεν φέρει καμία απολύτως ευθηνή.

16. Οι εκδότες του zdoup.com έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν από το zdoup.com μέλη ή μηνύματα που το υποβαθμίζουν ή δεν τηρούν τους
Όρους Χρήσης.

17. Οι όροι μπορεί να αλλάξουν και χωρίς προειδοποίηση (αν και πάντα θα καταβάλλεται προσπάθεια ενημέρωσης).


 
 

Created by Dais Vaggelis | © Copyright www.zdoup.com αρχή | όροι χρίσης | επικοινωνία